Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

Informacje o RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA ERDA Electronic

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych jest ERDA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze (65-101) przy ul. Strumykowej 26d/7, NIP: 9581143992, REGON: 080040477, wpisaną do KRS pod numerem 0000532245 przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. (zwaną dalej: ERDA Electronic).

ERDA nie spełnia przesłanek określonych m.in. w art. 37 RODO i nie ma obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i naruszeń prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: rodo@erdaelectronic.com.

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny dla realizacji zamierzonych celów. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia przez Ciebie z ERDA Electronic umowy o świadczenie usług oferowanych przez ERDA Electronic i wykonania zawartej przez Ciebie umowy na dostawę sprzętu lub o świadczenie usług oferowanych przez ERDA Electronic, a także wykonania ciążących na ERDA Electronic obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

1. Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane podczas rejestracji
Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego sklepu w domenie erdaelectronic.com, będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres e-mail oraz hasło, jakiego będziesz używał na naszej witrynie, ponadto imię i nazwisko, miejscowość, województwo oraz kraj.

Dane zbierane podczas zakupu produktów.
Zanim będziesz mógł kupić nasze produkty zapytamy Cię o: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, miejscowość, NIP, tel. kontaktowy, adres e-mail oraz dane dotyczące formy płatności. Dane te są zbierane w celu potwierdzenia zamówienia, identyfikacji w naszym systemie oraz wystawienia faktury VAT.

Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail itp., przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail itp.

2. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie sprzedajemy i nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego sklepu. Rejestracja nie jest obowiązkowa.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy. Twoje dane być w tym celu przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a naszym sklepem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

ERDA Electronic jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie umowy. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy ERDA Electronic a Podwykonawcami ERDA Electronic, w szczególności podmiotom świadczącym usługi dostawy zamówionego w ERDA Electronic sprzętu oraz podmiotowi realizującemu usługi płatności on-line. Ponadto informujemy, że jesteśmy zobowiązani do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojego zamówienia, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców ERDA Electronic posiadających siedziby poza obszarem UE.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z ERDA Electronic umowy dostawy lub o świadczenie usług, w związku z którymi Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z ERDA Electronic umowy. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych i o rachunkowości.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz:

  • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, 
  • prawo żądania sprostowania danych, 
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

  • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Jeżeli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora danych, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Informujemy, że masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z ERDA Electronic umowy, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez ERDA Electronic działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez ciążącego na ERDA Electronic obowiązku prawnego - przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

W zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi ERDA Electronic informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.

Możesz podlegać czynności profilowania, tj. decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio wyraziłeś na taką czynności zgodę.

pixel